جانشین «ولادیمیر پوتین» چه کسی خواهد بود؟

جانشین «ولادیمیر پوتین» چه کسی خواهد بود؟
رئیس جمهوری روسیه فعلا قصد کناره گیری از قدرت را ندارد و شاید بسیار زود است در مورد جانشین وی صحبت کرد، ولی سناریوهایی از هم اکنون مطرح شده است.

جانشین «ولادیمیر پوتین» چه کسی خواهد بود؟