جابر انصاری پنجشنبه MRI می‌گیرد

جابر انصاری پنجشنبه MRI می‌گیرد
هافبک تیم فوتبال استقلال تهران روز پنجشنبه MRI می‌گیرد تا وضعیتش مشخص شود.

جابر انصاری پنجشنبه MRI می‌گیرد