تونل مرکز هسته‌ای «هانفورد» در آمریکا فرو ریخت

تونل مرکز هسته‌ای «هانفورد» در آمریکا فرو ریخت
رسانه‌ ها از ریزش تونل یک مرکز هسته‌ ای در ایالت واشنگتن در آمریکا خبر می‌ دهند.

تونل مرکز هسته‌ای «هانفورد» در آمریکا فرو ریخت