توقف خانگی ملوان صدرنشین و گل‌گهر

توقف خانگی ملوان صدرنشین و گل‌گهر
در دیدارهای هفته بیست و دوم لیگ برتر تیم صدرنشین ملوان در خانه متوقف شد و آلومینیوم اراک و مس کرمان به پیروزی پرگل رسیدند.

توقف خانگی ملوان صدرنشین و گل‌گهر