تلخي آخر مسجد جامعي در شورا

تلخي آخر مسجد جامعي در شورا
حميدرضا خالدي در روزنامه اعتماد نوشت: ديروز گرچه مهم‌ترين موضوع جلسه شوراي شهر ارايه بودجه سال ٩٦ شهرداري به شورا بود، ولي با اين حال موضوعاتي چون، دلخوري مسجد جامعي و ترك كردن صحن شورا از سوي او و همچنين پيشنهاد بزرگراهي براي نامگذاري به نام آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني باعث شد تا جلسه ديروز، جلسه پرحاشيه‌اي باشد.

تلخي آخر مسجد جامعي در شورا