تلاش یک شهروند برای حضور در انتخابات +عکس

تلاش یک شهروند برای حضور در انتخابات +عکس
تلاش صادقانه یک شهروند برای حضور در انتخابات و مشارکت در تعیین سرنوشت کشور.

تلاش یک شهروند برای حضور در انتخابات +عکس