تفتیان سریع‌ترین مرد آسیا شد/ هت‌تریک طلای دوومیدانی در اودیشا

تفتیان سریع‌ترین مرد آسیا شد/ هت‌تریک طلای دوومیدانی در اودیشا
دونده سرعت کشورمان سومین طلای کاروان ایران در رقابت‌های دوومیدانی قهرمانی آسیا را به‌دست آورد.

تفتیان سریع‌ترین مرد آسیا شد/ هت‌تریک طلای دوومیدانی در اودیشا