تعداد نمایندگان مجلس یازدهم به ۳۳۰ نفر می‌رسد

تعداد نمایندگان مجلس یازدهم به ۳۳۰ نفر می‌رسد
عضو هیات رئیسه کمیسیون شوراهای مجلس با اشاره به دستورجلسه امروز این کمیسیون گفت: طبق قانون باید تا سال ۹۸ تعداد ۴۰ نماینده به نمایندگان مجلس شورای اسلامی اضافه شود که کمیسیون پیگیر تهیه طرحی با همین موضوع است.

تعداد نمایندگان مجلس یازدهم به ۳۳۰ نفر می‌رسد