تظاهرات انگلیسی ها علیه ترامپ

تظاهرات انگلیسی ها علیه ترامپ
شمار زیادی ازشهروندان انگلیسی و معترض به احکام ضد مهاجرتی ترامپ، شامگاه دوشنبه با سردادن شعار «ترزا می، خجالت خجالت» در برابر دفتر نخست وزیری انگلیس ( داونینگ استریت) تجمع کردند.

تظاهرات انگلیسی ها علیه ترامپ