تصویری زیبا از کربلای معلی

تصویری زیبا از کربلای معلی
نمایی دیدنی از شهر کربلا و حرمین شرفین امام حسین (ع) و حضرت عباس (ع).

تصویری زیبا از کربلای معلی