تصویری زیبا از رنگی ترین غار جهان

تصویری زیبا از رنگی ترین غار جهان
رنگی ترین غار جهان، این غار که در جنوب شرق چین قرار دارد بیش از ۲۷۰۰متر طول داشته و توسط نورهای رنگی متعدد به یک مکان گردشگری تبدیل شده است….

تصویری زیبا از رنگی ترین غار جهان