تصویری دیدنی از دونالد ترامپ در دوران کودکی!

تصویری دیدنی از دونالد ترامپ در دوران کودکی!
دونالد جی ترامپ چهاردهم ژوئن ۱۹۴۶ در در بخش “کویینز” نیویورک به دنیا آمد. او فرزند چهارم از پنج فرزند “مری ان” و فرد ترامپ است که در سال ۱۹۳۶…

تصویری دیدنی از دونالد ترامپ در دوران کودکی!