تصویری دیدنی از تنگه هایقر در ایران

تصویری دیدنی از تنگه هایقر در ایران
طول تنگه هایقر ۸ کیلومتر است و رودخانه قره آقاج در بستر آن جریان دارد که منظره‌ای کم‌نظیر را پدید آورده است. تصویری دیدنی از تنگه هایقر در ایران

تصویری دیدنی از تنگه هایقر در ایران