تصویری از شناسنامه عجیب میرسلیم!

تصویری از شناسنامه عجیب میرسلیم!
عکسی دیگر از شناسنامه عجیب سید مصطفی میرسلیم، کاندیدای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری.

تصویری از شناسنامه عجیب میرسلیم!