تصویری از حال و هوای تلخ همسر ابراهیم یزدی در زمان انتقال پیکر به ایران

تصویری از حال و هوای تلخ همسر ابراهیم یزدی در زمان انتقال پیکر به ایران
پیکر مرحوم ابراهیم یزدی – دبیرکل نهضت آزادی و وزیر اسبق امور خارجه – بامداد چهارشنبه (۸ شهریور) از ترکیه به تهران منتقل شد.در تصویر زیر سرور طلیعه، همسر مرحوم ابراهیم یزدی را می بینید.

تصویری از حال و هوای تلخ همسر ابراهیم یزدی در زمان انتقال پیکر به ایران