تصاویر: مجسمه‌ های مومی روسای جمهور آمریکا مردم را به وحشت انداخت!

تصاویر: مجسمه‌ های مومی روسای جمهور آمریکا مردم را به وحشت انداخت!
به تازگی مجسمه های موی تمامی روسای جمهور امریکااز گذشته تا کنون ساخته شده اند،  اما به قدری از واقعیت دور بودند و حتی در برخی موارد ظاهری وحشتناک داشتند که بازدیدکنندگان موزه را فراری دادند! ظاهر ترسناک مجسمه‌های مومی روسای جمهور آمریکا و همسرانشان در موزه “گتیسبرگ” پنسیلوانیا دردسرساز…

تصاویر: مجسمه‌ های مومی روسای جمهور آمریکا مردم را به وحشت انداخت!