تصاویر / عملیات امداد و نجات بعد از زلزله ویرانگر مکزیکوسیتی

تصاویر / عملیات امداد و نجات بعد از زلزله ویرانگر مکزیکوسیتی
با ادامه عملیات جست‌وجو در میان خرابه‌های مکزیکوسیتی، تعداد قربانیان زمین‌لرزه ۷.۱ ریشتری اخیر به ۲۷۳ نفر رسیده است.

تصاویر / عملیات امداد و نجات بعد از زلزله ویرانگر مکزیکوسیتی