تصاویر : رهبر کره شمالی در حال بررسی حمله موشکی به گوام

تصاویر : رهبر کره شمالی در حال بررسی حمله موشکی به گوام
کیم جونگ اون گزارشی از ارتش خود دریافت کرد که شامل نقشه شلیک چند موشک به سوی حومۀ جزیره گوام می شود.

تصاویر : رهبر کره شمالی در حال بررسی حمله موشکی به گوام