تصاویر: راهپیمایی تهرانی‌ها درحمایت از شیخ عیسی

تصاویر: راهپیمایی تهرانی‌ها درحمایت از شیخ عیسی
نمازگزاران تهرانی پس از اقامه نماز جمعه نسبت به جنایات آل سعود و آل خلیفه در حق شیعیان بحرین و آیت الله شیخ عیسی قاسم راهپیمایی کردند. در ادامه تصاویر…

تصاویر: راهپیمایی تهرانی‌ها درحمایت از شیخ عیسی