تصاویر دیده نشده از محمدرضا شجریان و همسرش در دوران جوانی

تصاویر دیده نشده از محمدرضا شجریان و همسرش در دوران جوانی
 نشریه «قهوه» در جدیدترین چاپ خود، اقدام به انتشار تصاویری کمتر دیده شده از استاد محمدرضا شجریان در دوران جوانی اش به همراه همسر و فرزندانش کرده است. محمدرضا شجریان…

تصاویر دیده نشده از محمدرضا شجریان و همسرش در دوران جوانی