تصاویر: خانم بازیگر با ازدواج پنهانی اش همه را غافلگیر کرد!

تصاویر: خانم بازیگر با ازدواج پنهانی اش همه را غافلگیر کرد!
بازیگر معروف هالیوود به دور از هرگونه جنجال و هیاهو رسانه ای و اظهارنظرهای بی مورد ، به صورت پنهانی مراسم ازدواج خود را برگزارکرد. ازدواج پنهانی بازیگر زن , مارگوت رابی بازیگر نام دار و جذاب هالیوودی بطور مخفیانه و به دور از هرگونه هیاهو در استرالیا ازدواج کرده است و کسی هم از […]

تصاویر: خانم بازیگر با ازدواج پنهانی اش همه را غافلگیر کرد!