تصاویر: حال و هوای بازار تجریش در شب عید

تصاویر: حال و هوای بازار تجریش در شب عید
بازار تجریش یکی از محل های پر جنب و جوش شب عید است، که پذیرای بسیاری از شهروندان برای خرید عید نوروز است.

تصاویر: حال و هوای بازار تجریش در شب عید