تصاویر: بلندترین آسمان خراش‌ های جهان

تصاویر: بلندترین آسمان خراش‌ های جهان
در این بخش تصاویری از بلندترین آسمان خراش های جهان را مشاهده می کنید. برج خلیفه یا برج دبی در شهر دبی  با ۱۶۳ طبقه قابل استفاده و ۸۲۸ متر…

تصاویر: بلندترین آسمان خراش‌ های جهان