تصاویر : انفجار بمب در ازمیر ترکیه

تصاویر : انفجار بمب در ازمیر ترکیه
پیکارجویان کرد در شهر ازمیر ترکیه با پلیس درگیر شدند و یک خودرو را مقابل دادگاه این شهر منفجر کردند که در اثر آن یک پلیس و یکی از کارکنان دادگاه کشته شدند.

تصاویر : انفجار بمب در ازمیر ترکیه