تصاویری ببینید از پارک کردن وحشتناک این کامیون!

تصاویری ببینید از پارک کردن وحشتناک این کامیون!
راننده کامیون با وجود اینکه می بیند در خیابان به دلیل پارک خودرو ها جایی برای عبور کامیون وجود ندارد، به زور کامیونش را در میان خودروهای پارک شده حرکت می دهد و خسارات شدیدی را به مردم وارد می کند. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، راننده کامیونی از شرکت…

تصاویری ببینید از پارک کردن وحشتناک این کامیون!