تصاویری از منطقه تلعفر بعد از آزادسازی کامل از دست داعشی‌ ها

تصاویری از منطقه تلعفر بعد از آزادسازی کامل از دست داعشی‌ ها
ارتش عراق اعلام کرد منطقه تلعفر را به طور کامل از دست داعش آزاد کرده است. شهر تلعفر در استان نینوای عراق یکی از آخرین مناطقی به حساب می آمد…

تصاویری از منطقه تلعفر بعد از آزادسازی کامل از دست داعشی‌ ها