تصاویری از حضور انصاری‌ فرد در باشگاه المپیاکوس

تصاویری از حضور انصاری‌ فرد در باشگاه المپیاکوس
کریم انصاری فرد، ملی پوش کشورمان با امضای قراردادی به باشگاه المپیاکوس یونان پیوست. به گزارش  سایت رادیو ورزش یونان، کریم انصاری فرد امروز صبح با عقد قراردادی به باشگاه المپیاکوس پیوست. باشگاه خبرنگاران: این سایت در متن گزارش تصویری خود در مورد انصاری‌فرد گفته است: تلاش‌های زیادی برای پوشاندن…

تصاویری از حضور انصاری‌ فرد در باشگاه المپیاکوس