ترکیب استقلال برابر العین/ ابراهیمی روی نیمکت

ترکیب استقلال برابر العین/ ابراهیمی روی نیمکت
ترکیب ۱۱ نفره استقلال در بازی برابر العین مشخص شد.

ترکیب استقلال برابر العین/ ابراهیمی روی نیمکت