ترمینال شماره یک فرودگاه مهرآباد ثبت ملی شد

ترمینال شماره یک فرودگاه مهرآباد ثبت ملی شد
دو لوح ثبت ملی «محل ورودامام‌خمینی در دوازه بهمن۵۷» و لوح ثبت میراث ناملموس سرود«خمینی ای امام» درمراسم سالروز ورود امام خمینی(ره) در ترمینال شماره یک فرودگاه مهرآباد، رونمایی شدند.

ترمینال شماره یک فرودگاه مهرآباد ثبت ملی شد