تراکتوری‌ها برای پرسپولیس به صف شدند

تراکتوری‌ها برای پرسپولیس به صف شدند
تمرینات تیم تراکتورسازی برای دیدار با پرسپولیس از روز گذشته کلید خورد.

تراکتوری‌ها برای پرسپولیس به صف شدند