ترامپ: جامعه آمریکا دچار بی اعتمادی است

ترامپ: جامعه آمریکا دچار بی اعتمادی است
دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا یکشنبه شب در توییتی کوتاه نوشت: سالیان متمادی است که آمریکا دچار شکاف، نفرت عمیق و بی اعتمادی است.

ترامپ: جامعه آمریکا دچار بی اعتمادی است