ترامپ: بالاخره با روسیه کنار خواهیم آمد

ترامپ: بالاخره با روسیه کنار خواهیم آمد
رئیس جمهور آمریکا تاکید کرد با وجود اختلافات موجود، دولتش در نهایت با دولت روسیه کنار می آِید.

ترامپ: بالاخره با روسیه کنار خواهیم آمد