تبریک سید مصطفی میرسلیم به ملت ایران

تبریک سید مصطفی میرسلیم به ملت ایران
سیدمصطفی میرسلیم کاندیدای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با انتشار پیامی ضمن تبریک به ملت ایران برای خلق حماسه حضور در انتخابات، برای رئیس جمهور منتخب آرزوی موفقیت کرد. به…

تبریک سید مصطفی میرسلیم به ملت ایران