تاوان نافرمانی دادستان از ترامپ

تاوان نافرمانی دادستان از ترامپ
مخالفت با رئیس‌جمهوری آمریکا تاوان دارد. ترامپ که گویی قصد توقف ندارد، در جدیدترین اقدام خود سلی ییتس، سرپرست وزارت دادگستری ایالات‌متحده را به‌دلیل مقاومت در برابر فرمان اجرایی خود از کار برکنار کرد. به گفته کاخ سفید آمریکا دانا بوئنته، دادستانی از ویرجینیا سرپرستی این وزارتخانه را برعهده می‌گیرد.

تاوان نافرمانی دادستان از ترامپ