بیشترین دستمزد را کدام بازیگران دریافت می کنند؟ +عکس

بیشترین دستمزد را کدام بازیگران دریافت می کنند؟ +عکس
«مارک والبرگ» ـ بازیگر «تبدیل‌شوندگان» با پشت سر گذاشتن «دواین جانسون» رتبه نخست بیشترین درامد را به خود اختصاص داده است. بیشترین دستمزد را کدام بازیگران دریافت می کنند؟ «مارک…

بیشترین دستمزد را کدام بازیگران دریافت می کنند؟ +عکس