بیت امام خمینی (ره) در قم گلباران شد

بیت امام خمینی (ره) در قم گلباران شد
همزمان با آغاز دهه فجر، بیت قدیمی امام خمینی (ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی روزسه شنبه در قم گلباران شد.

بیت امام خمینی (ره) در قم گلباران شد