بیانیه فدراسیون در‌باره پرونده عادل شیحی

بیانیه فدراسیون در‌باره پرونده عادل شیحی
دپارتمان امور بین الملل فدراسیون در مورد پرونده عادل شیحی و باشگاه استقلال تهران اطلاعیه ای را صادر کرد.

بیانیه فدراسیون در‌باره پرونده عادل شیحی