بیانیه تند وزارت خارجه روسیه علیه آمریکا

بیانیه تند وزارت خارجه روسیه علیه آمریکا
وزارت خارجه روسیه با صدور بیانیه ای، امریکا را به حمایت از تروریست ها و گروه های خرابکار متهم کرد. وزارت خارجه روسیه با صدور بیانیه ای، از سیاستهای واشنگتن در قبال سوریه به شدت انتقاد کرده و آمریکا را به حمایت از تمامی گروه های تروریست و خرابکار متهم…

بیانیه تند وزارت خارجه روسیه علیه آمریکا