به علت ایست قلبی؛ سه زائر ایرانی در مکه فوت کردند

به علت ایست قلبی؛ سه زائر ایرانی در مکه فوت کردند
سه زائر ایرانی به علت ایست قلبی در مکه مکرمه به رحمت خدا رفتند که با فوت آنها شمار زائرین ایرانی فوت شده به هشت نفر رسید.

به علت ایست قلبی؛ سه زائر ایرانی در مکه فوت کردند