به جناب روحانی گزارش غلط داده‌اند

به جناب روحانی گزارش غلط داده‌اند
سخنگوی شورای نگهبان به اظهارات اخیر «روحانی» درباره نحوه اخذ آرا از مردم در انتخابات 29 اردیبهشت واکنش نشان داد.

به جناب روحانی گزارش غلط داده‌اند