برنی سندرز: ترامپ درباره برجام نباید اشتباه بوش را تکرار کند

برنی سندرز: ترامپ درباره برجام نباید اشتباه بوش را تکرار کند
برنی سندرز عضو مجلس سنای آمریکا با بیان اینکه ترامپ می خواهد مانند آنچه بوش پیش از جنگ عراق انجام داد، با دستکاری اطلاعات علیه ایران به برجام ضربه بزند، تاکید کرد: این اشتباه را نباید تکرار کرد.

برنی سندرز: ترامپ درباره برجام نباید اشتباه بوش را تکرار کند