برداشت خیار چنبر 85 سانتی با وزن 11 کیلو! +عکس

برداشت خیار چنبر 85 سانتی با وزن 11 کیلو! +عکس
برای اولین بار در جنوب آذربایجان غربی کشاورز سردشتی از باغ شخصی خود خیار چنبر ۸۵ سانتی با وزن ۱۱ کیلو برداشت کرد. برداشت خیار چنبر ۸۵ سانتی با وزن…

برداشت خیار چنبر 85 سانتی با وزن 11 کیلو! +عکس