برانکو: به قطر آمده‌ایم تا لخویا را شکست دهیم/ همه پرسپولیسی‌ها به بازی فردا خوشبین هستند

برانکو: به قطر آمده‌ایم تا لخویا را شکست دهیم/ همه پرسپولیسی‌ها به بازی فردا خوشبین هستند

برانکو: به قطر آمده‌ایم تا لخویا را شکست دهیم/ همه پرسپولیسی‌ها به بازی فردا خوشبین هستند