با گوش سمت چپ خود به موبایل پاسخ دهید! +عکس

با گوش سمت چپ خود به موبایل پاسخ دهید! +عکس
همیشه به هنگام پاسخ دهی به گوشی موبایل خود توجه داشته باشید که از گوش سمت چپ خود استفاده کنید، چرا که آسیب کمتری به مغز می رسد. با گوش…

با گوش سمت چپ خود به موبایل پاسخ دهید! +عکس