بانک نگهداری از مغز انسان‌ ها! +تصاویر

بانک نگهداری از مغز انسان‌ ها! +تصاویر
در نیویورک آمریکا مرکزی ویژه برای نگهداری از مغز انسان راه اندازی شده است! در منطقه برانکس نیویورک بانکی برای نگهداری و انجام آزمایش‌های علمی بر روی مغز انسان وجود…

بانک نگهداری از مغز انسان‌ ها! +تصاویر