بالاخره استاندارد اجباری نان تصویب شد

بالاخره استاندارد اجباری نان تصویب شد
مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، از افزایش سبوس‌گیری از آردها خبر داد و گفت: در حال حاضر با آردی که ۱۸ درصد و ۲۱ درصد سبوس‌گیری شده‌، نان پخته می‌شود و این اقدام خلاف جهت تامین سلامت مردم است.

بالاخره استاندارد اجباری نان تصویب شد

دانلود تلگرام