باشگاه ویتسه هلند، مقصد احتمالی رضاییان

باشگاه ویتسه هلند، مقصد احتمالی رضاییان
رامین رضاییان بازیکن سابق پرسپولیس منتظر است تا پس از پایان بازی تیم ملی کشورمان با ازبکستان، تیم اینده خود را مشخص کند. رامین رضاییان فصل پر فراز و نشیبی…

باشگاه ویتسه هلند، مقصد احتمالی رضاییان