بازگشت سفیر قطر به تهران برای اعراب خلیج فارس چه معنایی دارد؟

بازگشت سفیر قطر به تهران برای اعراب خلیج فارس چه معنایی دارد؟
ایران با نزدیکی به قطر توانسته دومین دولت «سنی» را به شبکه منطقه‌ایش اضافه کند. تماس تلفنی بین محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران و همتای قطریش، شیخ محمد بن عبدالرحمان الثانی تنها یک هفته پس از سفر سرلشگر محمد حسین باقری، رئيس ستاد کل نیروهای مسلح ایران به آنکارا روی داد.

بازگشت سفیر قطر به تهران برای اعراب خلیج فارس چه معنایی دارد؟