این کفش 10 میلیارد تومان می ارزد! +عکس

این کفش 10 میلیارد تومان می ارزد! +عکس
یکی از گرانترین کفشهای جهان که به وسیله کمپانی هری وینستون ساخته شده و در ساخت آن بیش از ۴۶۰۰ قطعه جواهر و الماس ۵۰ قیراتی استفاده شده! ساخت این…

این کفش 10 میلیارد تومان می ارزد! +عکس