این مرغ‌ ها با مهمانان احوالپرسی می‌ کنند! +تصاویر

این مرغ‌ ها با مهمانان احوالپرسی می‌ کنند! +تصاویر
مرغ های یک مرد اسکاتلندی به دلیل خوشامدگویی به مهمانانش، مورد توجه کاربران فضای مجازی قرار گرفته اند! یک فرد اسکاتلندی ۱۴ مرغ دارد و آن‌ها را آزادانه در حیاط…

این مرغ‌ ها با مهمانان احوالپرسی می‌ کنند! +تصاویر